Zło

Untitled Document

Zło jest brakiem dobra. Św. Augustyn.

Wiele złego doznałeś tu na ziemi i Bóg to dopuścił, bo jesteś tylko człowiekiem. Co zaś jest Bożego, Bóg obiecał ci dać wtedy, kiedy staniesz się Boży i nieśmiertelny. Św. Hipolit.

Bardziej trzeba opłakiwać tego, kto dopuszcza się zła, niż tego, kto je znosi, gdyż złość ściąga na beznożnego karę, podczas gdy cierpliwość prowadzi sprawiedliwego do chwały. Św. Leon Wielki.

Zło tego świata znosimy na ziemi umierających, w niebie zaś ujrzymy dobra Pana w krainie żyjących. Św. Augustyn.

Człowiek jest winny, ale Bóg jest wierny. Św. Augustyn.

Zła unika się naprawdę wtedy, gdy przez wzgląd na miłość Bożą więcej się już nie grzeszy. Kto z bojaźni tylko czyni dobrze, jeszcze nie odwrócił się zupełnie od zła, gdyż już przez to samo grzeszy, iż grzeszyłby, gdyby można było bezkarnie. Św. Grzegorz Wielki.

Unikajcie zła, odpierajcie pokusy. Św. Franciszek z Pauli.

Pan straszliwą karę zapowiada tym, którzy zarażają innych swoją przewrotnością, a wielka nagrodę obiecuje za troskę i staranie poniesione względem małych. Św. Jan Złotousty.

Złem jest złe używanie dobra. Św. Augustyn.

Poważnym złem jest mieć na celu bardziej Boże dobra niż samego Boga. Św. Jan od Krzyża.

Już wielkim złem jest nie czynić żadnego dobra. Św. Franciszek Salezy.

Każdy musi być zły i cielesny z powodu Adama, który pozbawił nas wolności wyboru nie grzeszenia. Św. Augustyn.

Nie zawsze nieznajomość zła jest złem. Św. Augustyn.

Zło jest to żadna natura, a nazwa ta nie oznacza niczego innego jak tylko brak dobra. Św. Augustyn.

Najgorszym złem jest utrata łaski. Św. Katarzyna ze Sieny.

Ten jest dobry, kto rządzi się duchem Bożym, a ten jest zły, kto się rządzi duchem tego świata. Św. Franciszek Salezy.

Nie można usprawiedliwić złego działania podjętego w dobrej intencji. Św. Tomasz z Akwinu.

Nie jest doskonale dobry ten, kto nie potrafi być dobry z tym, kto jest zły. Bł. Alojzy Orione.

Jak ryby tracą wolność, kiedy są poza wodą, tak rozsądna dusza zaczyna być spętanym niewolnikiem, kiedy oddala się od Boga. Św. Franciszek Salezy.

Diabeł bardzo mało się lęka tych praktyk pobożnych, które nie opierają się na pokorze, gdyż wie dobrze, że może je zniweczyć kiedy zechce. Św. Jan Vanney.

Bóg w żaden sposób, ani bezpośrednio, ani pośrednio, nie jest przyczyną zła moralnego. Św. Augustyn.

Zły człowiek nie chce mieć prawdy Ewangelii przed sobą, lecz za sobą. Gdy są te Prawdy przed tobą, to cię prowadzą, a gdy za tobą to cię obarczają. Św. Augustyn.

Złym się nie podobać, wielka to jest chwała. Św. Augustyn.

Boleść jest pługiem, który rolę duszy kraje, aby ją przygotować do przyjęcia ziarna, jakie Siewca Niebieski do niej wrzuca. Św. Ignacy Loyola.

Zmagałem się z zagadnieniem pochodzenia zła i nie znajdowałem rozwiązania. Św. Augustyn.

Dla złych duchów nie ma dla nich skruchy¬†po upadku, jak nie ma skruchy dla ludzi po śmierci. Św. Jan Damasceński.

Nie powinniśmy kochać ludzi na tyle, aby dla nich kochać ich występki, ale także nie powinniśmy nienawidzić występków na tyle, aby z ich powodu nienawidzić ludzi. Św. Augustyn.

Zwiedziony przez diabła człowiek, chciał być jak Bóg, ale bez Boga i ponad Bogiem, a nie według Boga. Św. Maksym Wyznawca.

Nic nie może się zdarzyć, jeśli nie chciałby tego Bóg. A wszystko, czego On chce, chociaż mogłoby wydawać się nam najgorsze, jest dla nas najlepsze. Św. Tomasz More.

Nic nie sprzeciwia się temu, aby natura ludzka po grzechu została przeznaczona do jeszcze wyższego celu. Bóg dopuszcza zło, aby z niego wyprowadzić jeszcze większe dobro. Św. Tomasz z Akwinu.

To nie piekło mnie tak przeraża, ale świadomość, że tam, w dole, nie ma miłości. Św. Ojciec Pio.

Przyczyn zła nie należy szukać na zewnątrz człowieka, lecz w głębi jego serca. Jan Paweł II.

Grzech jest przyczyną zła moralnego, który dzieli i rozrywa społeczeństwa. Jan Paweł II.

W obliczu dramatów dręczących świat chrześcijanie wyznają z pokorną ufnością, że tylko Bóg pozwala człowiekowi i narodom przezwyciężać zło, by osiągnąć dobro. Z Jezusową pomocą dla wszystkich możliwe jest zwyciężanie zła dobrem. Jan Paweł II.

Walka ze złem, którą Chrystus toczył nieustępliwie, jest dziś powierzona Kościołowi i każdemu chrześcijaninowi, zgodnie z indywidualnym powołaniem, charyzmatem i posługą. Jan Paweł II.

Zło nie jest anonimową siłą, działającą w świecie za sprawą deterministycznych, bezosobowych mechanizmów. Zło jest możliwe wskutek ludzkiej wolności. Ta zdolność, odróżniająca człowieka od innych istot żyjących na ziemi, stanowi ośrodek dramatu zła i stale mu towarzyszy. Jan Paweł II.

Zło ma zawsze czyjąś twarz i czyjeś imię, którzy je dobrowolnie wybierają. Jan Paweł II.

Jesteśmy w dużej mierze winni naszemu zniewoleniu, kiedy ze strachu albo z wygody zgadzamy się na zło. Wtedy tracimy prawo do piętnowania tego zła, ponieważ przyczyniając się do jego legalizacji, staliśmy się jego poplecznikami. Kard. Stefan Wyszyński.

Ludzie otrzymawszy zło zapisują to na marmurze, jeśli dostają dobro, to na pisku. T. Moore.

Należy wybierać mniejsze zło. Cyceron.

Byłoby na świecie o wiele mniej zła, gdyby zło nie mogło występować pod przykrywką dobra. M. von Ebner Eschenbach.

Ludzie, otrzymawszy zło zapisują to na marmurze, a jeżeli dostają dobro, to na piasku. T. Moore.

Nasza natura skłonna jest widzieć w przeciwniku tylko zło, przypisywać mu nawet to zło, którego nie ma. Zło, które w nim widzimy, zależy prawie zawsze od naszego pośpiesznego i nędznego sposobu widzenia człowieka. Gandhi.

Im ktoś jest wyżej, tym widzi szerszy horyzont, musi zatem zajmować się zaradzaniu wszelkiemu złu, które znajduje się w zasięgu jego wzroku i do którego może dotrzeć jego ręka. Mantegazza.

Prowokatorzy, ciemiężyciele i wszyscy ci, którzy wyrządzają krzywdę innym, są królami nie tylko zła, które popełniają, ale i deprawacji, do której doprowadzają dusze obrażonych. A. Manzoni.

Prześledźcie historię katastrof, a znajdziecie zawsze zło potępione, które służy dobrej sprawie. I tak, błędy popychają do poszukiwania prawdy. Herezje rozjaśniają dogmaty. Inwazje barbarzyńców odmładzają krew i cnoty narodów. Rewolucje biczują wielkie przestępstwa i dają twarde i zbawienne lekcje deprawacji praw, charakterów i obyczajów. Prześladowania rodzą chwalebny ród męczenników. Męczeństwo na Kalwarii dokonuje odkupienia świata. Monsabre.

Aby zatriumfowało zło, wystarczy, aby dobrzy nic nie robili. E. Burke.

Aby zatryumfowało zło, wystarczy bierność dobrych. Przysłowie ludowe.

Wszyscy jesteśmy więźniami, tylko jedni siedzą w celach z oknami, a inni w celach bez okien. Khalil Gibran.

Tags: